• خانه
  • اخبار خودنگارگری

اخبار خودنگارگری

 نقاش‌های مشهور چه شکلی بودند؟

نقاش‌های مشهور چه شکلی بودند؟

در طول تاریخ هنر، خودنگارگری همواره یکی از موضوعات محبوب هنرمندان بوده است. در برخی از موارد،‌ خودنگاره‌ها تنها تصاویر به جای مانده از چیره‌دست‌ترین نقاشان جهان است.

3 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب