اخبار کولبری

کلیات لایحه ساماندهی کولبری تصویب شد

کلیات لایحه ساماندهی کولبری تصویب شد

کلیات لایحه ساماندهی تجارت مرزی شامل کولبری و ملوانی تصویب شد تا تجارت مرزی با ثبت واردات در سامانه‌های گمرکی، از بخش غیرشفاف به بخش شفاف اقتصاد کشور منتقل می‌شود.

3 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب