اخبار غول نفتی

غول‌های نفتی خاورمیانه در مسیر رقابت در زمینه مواد معدنی

غول‌های نفتی خاورمیانه در مسیر رقابت در زمینه مواد معدنی

نشریه فارن‌پالیسی در مطلبی به قلم کریستینا لو- ستون‌نویس ثابت این نشریه- مدعی شده که غول‌های نفتی خاورمیانه در مسیر ورود به رقابت مواد معدنی حیاتی قرار گرفته‌اند.این نشریه هم‌چنین در ادامه نوشته در شرایطی که دنیا حرکت خود ر...

1 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب