• خانه
  • اخبار کارت اعتباری

اخبار کارت اعتباری

مشمولان سهام عدالت 50 تا 60 درصد ارزش دارایی خود را وام می گیرند

مشمولان سهام عدالت 50 تا 60 درصد ارزش دارایی خود را وام می گیرند

عضو شورای عالی بورس درباره اعطای کارت اعتباری سهام عدالت گفت: این موضوع در شورای عالی بورس مطرح شد و بانک مرکزی نیز در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اجازه داده تا در قبال توثیق الکترونیکی سهام عدالت، به دارندگان این سهام، اعتبار بد...

2 ماه پیش