اخبار قاری قرآن

رهبر انقلاب: عمق‌یابی از قرآن با تفسیر به رای فرق دارد

رهبر انقلاب: عمق‌یابی از قرآن با تفسیر به رای فرق دارد

رهبر انقلاب فرمودند: همه باید مواظب باشند که عمق‌یابی از قرآن با تفسیر به رأی فرق دارد، با تحمیل نظرات خود بر قرآن فرق دارد، با تکیه کردن بر دانسته‌های ناقص و کوته‌بین خود فرق دارد؛ شرایطی دارد که حالا اگر شد، آن شرایط را ه...

2 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب