• خانه
  • اخبار فردوس کاویانی

اخبار فردوس کاویانی

سال ۱۴۰۲ دفتر زندگی این هنرمندان را بست

سال ۱۴۰۲ دفتر زندگی این هنرمندان را بست

آرش میراحمدی، فردوس کاویانی، پردیس افکاری، ناصر طهماسب، مهدی ظهوری، اسماعیل سلطانیان، حمید منوچهری، پرویز ربیعی و توران مهرزاد از جمله هنرمندان رادیو و تلویزیون بودند که امسال دار فانی را وداع گفتند.

2 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب