• خانه
  • اخبار قانون حمایت از معلولان

اخبار قانون حمایت از معلولان

 معلولان در سال ۱۴۰۲: وضعیتِ بغرنجی داشتیم

معلولان در سال ۱۴۰۲: وضعیتِ بغرنجی داشتیم

فعال حقوق معلولان گفت: هیچ کدام از دغدغه‌ها و مشکلاتِ ما نه تنها رفع نشده بلکه برای سال آینده دغدغه‌ی بیشتری داریم؛ اعتراضات ما به نتیجه نرسیده و حاضر نشدند طوماری که معلولان امضا کرده بودند را تحویل بگیرند.

1 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب