اخبار ترک فعل

با ترک فعل‌های منجر به سیل خوزستان برخورد می‌کنیم

با ترک فعل‌های منجر به سیل خوزستان برخورد می‌کنیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان سفر به اهواز گفت: مردمی که ۸ سال دفاع مقدس پیشگام جهاد و مقاومت بودند، شایسته بهترین خدمات هستند و انتظار می‌رود کار اساسی برای مشکل جمع آوری آب‌های سطحی و فاضلاب انجام شود و لازم است با...

1 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب