• خانه
  • اخبار پادشاه عربستان

اخبار پادشاه عربستان

تغییرات جدید در هرم قدرت عربستان

تغییرات جدید در هرم قدرت عربستان

پادشاه عربستان تغییراتی را در ساختار دولت این کشور ایجاد کرد؛ تغییراتی که بیش از هرچیز در راستای تقویت جایگاه و قدرت فرزندان او ارزیابی می‌شود.

8 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب