اخبار گاز طبیعی

 هزار‌توی ناترازی گاز طبیعی

هزار‌توی ناترازی گاز طبیعی

بر اساس سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور پیش‌بینی می‌شود، در سال ۱۴۲۰ میزان کل عرضه گاز طبیعی به ۸۹۸.۷میلیون متر مکعب در روز برسد، این در حالی است که میزان مصرف همه بخش‌ها برابر با ۱۴۱۰.۸ میلیون‌متر مکعب خواهد بود که ن...

3 ماه پیش
 ناترازی گاز تا سال 1420 به بیش از 500 میلیون متر مکعب در روز می‌رسد

ناترازی گاز تا سال 1420 به بیش از 500 میلیون متر مکعب در روز می‌رسد

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۲۰ میزان کل عرضه گاز طبیعی به ۸۹۸.۷ میلیون متر مکعب در روز برسد، این در حالی است که میزان مصرف همه بخش‌ها برابر با ۱۴۱۰.۸ خواهد بود که نشان از ناترازی ۵۱۲ میلیون متر مکعبی در روز دار...

1 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب