اخبار پاسخگویی

 استیضاح در مجلس که نشد، بعد از پایان دوره مسئولیت‌تان باید پاسخگو باشید!
بسیج دانشگاههای تهران خطاب به روحانی:

استیضاح در مجلس که نشد، بعد از پایان دوره مسئولیت‌تان باید پاسخگو باشید!

یقین بدانید که اگر نشد امروز به هر دلیلی به پشت میز پاسخگویی در برابر نمایندگان ملت در مجلس قرار بگیرید؛ بعد از پایان دوره مسئولیت‌تان جنبش دانشجویی پیگیر خسارت‌ها و خیانت‌ها و قصور‌ها و تقصیر‌هایی که هشت سال پیشرفت این کشو...

1 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب