اخبار احتکار

احتکار بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی توسط ۸ بانک

احتکار بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی توسط ۸ بانک

نایب رئیس سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: با بررسی نمونه 4 میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال هر کدام بیش از 5 واحد مسکونی به نام خود دارند اما در طرح مالیات بر خانه‌های خالی نرخ مالیات ۱۲ برابر در مقایسه با قانون سال ۹...

2 ماه پیش