• خانه
  • اخبار سازمان سیا

اخبار سازمان سیا

امتیازات شرم آور به دشمن داده و پز ممنوعیت مصاحبه با رسانه های وابسته به آمریکا میدهند!
یادداشت جوانفکر در پاسخ به حواشی مصاحبه دکتر احمدی‌نژاد با رادیو اروپای آزاد:

امتیازات شرم آور به دشمن داده و پز ممنوعیت مصاحبه با رسانه های وابسته به آمریکا میدهند!

پس از انجام مذاکرات مستقیم آشکار و پنهان با آمریکا و دادن امتیازات شرم آور به دشمنان ملت ایران، تهوع آور است که همان افراد و دارو دسته های آنها پز ممنوعیت مصاحبه با رسانه های وابسته به آمریکا را بدهند!

7 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب