اخبار حقوق

هیچ سالی به اندازه امسال برای کارگران سخت نبوده است

هیچ سالی به اندازه امسال برای کارگران سخت نبوده است

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه اختلاف میان هزینه‌های خانوار کارگری و دستمزد کارگران حداقل به پنج میلیون تومان رسیده است، گفت: با حقوق‌های کنونی و دستمزد امسال، یک خانواده کارگری حتی ۱۰ روز از ماه ه...

2 ماه پیش
 حقوق گروه‌های پرستاری افزایش می‌یابد

حقوق گروه‌های پرستاری افزایش می‌یابد

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل هشتم آیین‌نامه اداری ــ استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی برای تمام کارکنان دولتی گروه پرستاری خبر داد.

2 ماه پیش
شکایت کارگران به دیوان عدالت درباره حقوق

شکایت کارگران به دیوان عدالت درباره حقوق

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت ناظر شورای حقوق و دستمزد است نه دخالت کننده، گفت: کارگران به همین دلیل به دیوان عدالت درباره حقوق شکایت کرده‌اند که آیت الله رئیسی برای بررسی دستمزد‌ها دستور عاجل دادند.

3 ماه پیش