اخبار ناسا

تصاویر ناسا از تغییرات فصلی "زحل"

تصاویر ناسا از تغییرات فصلی "زحل"

تجمیع تصاویر تلسکوپ فضایی هابل در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ وجود تغییرات فصلی در سیاره زحل دومین سیارهٔ بزرگ منظومهٔ خورشیدی و ششمین سیارهٔ نزدیک به خورشید را به اثبات رسانده است.

3 سال پیش
وجود آب در ماه ثابت شد

وجود آب در ماه ثابت شد

محققان با استفاده از اطلاعات یک تلسکوپ هوایی به نشانه‌هایی بدون ابهام از وجود آب مولکولی در سطح ماه دست یافته‌اند.

3 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب