• خانه
  • اخبار مجمع تشخیص

اخبار مجمع تشخیص

 رد مصوبه شفافیت قوا از سوی مجمع قابل پیش‌بینی بود/ دولت بیشترین سنگ‌اندازی را در مسیر مصوبه ساماندهی کارکنان دول...
دکتر علیرضابیگی:

رد مصوبه شفافیت قوا از سوی مجمع قابل پیش‌بینی بود/ دولت بیشترین سنگ‌اندازی را در مسیر مصوبه ساماندهی کارکنان دول...

یک نماینده مجلس گفت: مجلس به عنوان نهادی که تماماً متعلق مردم است باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به این که بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم امرخطایی بود.

2 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب