• خانه
  • اخبار نیروی انتظامی

اخبار نیروی انتظامی

یادداشت علی اکبر جوانفکر/ خاطي واقعي كيست!

یادداشت علی اکبر جوانفکر/ خاطي واقعي كيست!

نیروی انتظامی منشاء خدمات قابل توجهی برای تامین امنیت کشور بوده و شهدای فراوانی را در این راه تقدیم کرده است اما این امر مانع از نقد دلسوزانه برای رفع نقایص جدی درون این نیرو که به تضییع حقوق مردم منجر می شود، نیست و در اين...

4 هفته پیش