• خانه
  • اخبار مدارس دولتی

اخبار مدارس دولتی

دریافت هرگونه پول هنگام ثبت‌نام در مدارس دولتی "تخلف" است

دریافت هرگونه پول هنگام ثبت‌نام در مدارس دولتی "تخلف" است

رئیس اداره پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه مدارس دولتی اجازه تعیین کف و سقف برای کمک‌های مردمی ندارند، گفت: دریافت هرگونه پول هنگام ثبت‌نام در مدارس دولتی تخلف است؛ فرد خاطی را به‌عنوان متخلف به هیئ...

1 ماه پیش