• خانه
  • اخبار دکتر احمدی نژاد

اخبار دکتر احمدی نژاد

 دکتر احمدی نژاد: با تقسیم مساوی ثروت طبیعی و خدادادی میان انسانها، طواغیت از برج عاج به پایین کشیده خواهند شد

دکتر احمدی نژاد: با تقسیم مساوی ثروت طبیعی و خدادادی میان انسانها، طواغیت از برج عاج به پایین کشیده خواهند شد

دکتر احمدی نژاد به تلاش شیطان برای سازماندهی، ایجاد ساختار و درست کردن لشکر با هدف درگیر کردن انسانها با یکدیگر اشاره کرد و افزود: بسیاری از مستکبرین و طواغیت روی مرز جدایی انسانها و روی فقر و محرومیت مردم نشسته اند و دارند...

6 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب