اخبار علی ذبیحی

دکتر احمدی نژاد در خشت خام چیزی را می دید که خواص زیاده خواه نمی توانستند آن را ببینند!

دکتر احمدی نژاد در خشت خام چیزی را می دید که خواص زیاده خواه نمی توانستند آن را ببینند!

وقایع متعدد تاریخی، شواهد تکرار شونده ای بر این حقیقت هستند که چگونه شخصیت های ذیصلاح و برخوردار از فهم و درایت بالا، از سوی حاکمان و زورمندان، مورد بی مهری، اذیت و آزار و حتی محاکمه و قتل قرار گرفتند تا مانع از تغییر بنیاد...

1 سال پیش
یادداشت دکتر علی ذبیحی/ مهندسی انتخابات آمریکا

یادداشت دکتر علی ذبیحی/ مهندسی انتخابات آمریکا

دامن زدن به هیجانات سیاسی در میان مردم آمریکا از یک سال قبل از پایان کار دولت اوباما در دستور کار مهندسان انتخابات این کشور قرار گرفت تا از رهگذر آن جنبش مردمی ۹۹ درصد در مقابل یک درصد را که در خیابانهای آمریکا به حرکت در آ...

3 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب