• خانه
  • اخبار بازنشستگان

اخبار بازنشستگان

منابع واهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

منابع واهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

سازمان برنامه و بودجه در پیش نویس لایحه بودجه سال 1400 همسان سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان و پاداش پایان خدمت کارکنان را به فروش اموال مازاد گره زد که در بودجه سال جاری عملکردی نزدیک به هیچ داشته است.

7 روز پیش