• خانه
  • اخبار کمیسیون اصل نود

اخبار کمیسیون اصل نود

 قرائت گزارش کمیسیون اصل نود درباره نحوه توزیع نهاده‌های دامی

قرائت گزارش کمیسیون اصل نود درباره نحوه توزیع نهاده‌های دامی

گزارش کمیسیون اصل نود در مورد مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی قرائت شد. در این گزارش آمده که مستندات به مراجع نظارتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات‌های قانونی ارجاع خواهد شد.

1 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب