اخبار طبری

حکم شش ماه حبس رحیمی برای افشای مفاسد طبری در سلول انفرادی!

حکم شش ماه حبس رحیمی برای افشای مفاسد طبری در سلول انفرادی!

موضوع از آنجا جالب توجه است که معاون سابق دفتر آملی لاریجانی اکنون به اتهامات بسیار در چنگال قانون گرفتار است. حالا کاشف به عمل آمده است دلیل اضافه شدن شش ماه حبس برای معاون اول دولت دهم بدان خاطر بوده که نخستین بار در حال...

1 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب