• خانه
  • اخبار دکتراحمدی نژاد

اخبار دکتراحمدی نژاد

هوش سیاسی احمدی‌نژاد !

هوش سیاسی احمدی‌نژاد !

همگان دریافتند که احمدی نژاد به زعم برداشت های نادرست رقبایش تمام شدنی نیست و قطعا و بی تردید و بلاشک اگر همین فردا انتخابات شود احمدی نژاد باز هم بی رقیب ترین کاندید ریاست جمهوری ایران خواهد بود.

2 سال پیش
 نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ حکومت و مدیریت + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ حکومت و مدیریت + فیلم

من معتقدم حكومت­ ها هيچ شأني جز بازتاب اراده عمومي ندارند. هر مقدار در اين خدشه وارد شود، به­ همان نسبت انحراف، فساد و ظلم شکل گرفته و نامشروع است، تحت هر عنواني مي­ خواهد باشد. حق حاكميت متعلق به همه انسان­ ها فارغ از نژاد...

3 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب