• خانه
  • اخبار شبکه های اجتماعی

اخبار شبکه های اجتماعی

احمدی نژاد و توده های عینیت گرا

احمدی نژاد و توده های عینیت گرا

توده های مردم بیشتر عین گرا هستند و در واقعیت زندگی می کنند. خواص از مردمند که در ذهن خود زندگی می کنند حال ممکن است آنچه در ذهن می پرورانند با یکدیگر متفاوت باشد اما نقطه اشتراکی همه این گروه ها ذهن گرا بودنشان است.

9 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب