اخبار دلار 4200

 وقتی پسرخاله وزیر گوشت وارد می کند، نمی‌توانند پاسخگوی انتقادات مردم باشند/ قیمت گوشت باید ۳۸ هزارتومان باشد!
عضو هیأت رئیسه مجلس:

وقتی پسرخاله وزیر گوشت وارد می کند، نمی‌توانند پاسخگوی انتقادات مردم باشند/ قیمت گوشت باید ۳۸ هزارتومان باشد!

یک نماینده مجلس گفت: واردات گوشت کشور توسط اقوام وزیر صورت می‌گیرد، از پسرخاله وزیر و پسر معاون او گرفته تا اقوام و دوستان دیگر که از ارز ترجیحی سود می‌برند.

3 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب