اخبار فرودگاه

 انگلیس در شرایط «کرونا» 3 میلیون ماسک ایران را در فرودگاه نگه داشت

انگلیس در شرایط «کرونا» 3 میلیون ماسک ایران را در فرودگاه نگه داشت

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: دولت انگلیس در هفته اول شیوع کرونا در ایران، حدود 3 میلیون ماسک خریداری شده ایران را در فرودگاه نگه داشت و تحویل نداد، این در حالی است که ایران از قبل پول آن را پرداخت کرده بود.

3 ماه پیش