اخبار تکذیبیه

تکذیبیه دفتر دکتر احمدی‌نژاد درباره اکاذیب منتشره در صداوسیما

تکذیبیه دفتر دکتر احمدی‌نژاد درباره اکاذیب منتشره در صداوسیما

برای ما قابل درک است که سازمان و صدا و سیما ، تحت نفوذ و سیطره مراکز قدرت اجازه و امکان راستگویی و رعایت عدالت را به خصوص درباره شخصیت محبوب و مردمی احمدی نژاد ندارد ولی از جنابعالی که به روز واپسین اعتقاد دارید انتظار می‌ر...

1 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب