اخبار بخش دوم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ ساختار تصمیم گیری/ بخش دوم + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ ساختار تصمیم گیری/ بخش دوم + فیلم

وقتي كل اداره كشور؛ فرهنگ، اقتصاد و سياست دست حکومت مي افتد، آسيب پذيري خيلي بالا مي رود. يك نمونه آن تحريم است. كل ثروت نفت در دست دولت است و دولت بجاي مردم هزينه مي كند، صرف نظر از اينكه با راندمان خيلي پايين هزينه مي كند...

1 ماه پیش
نظریه 'مدیریت ایرانی' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ زمین و مسکن/ بخش دوم + فیلم

نظریه 'مدیریت ایرانی' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ زمین و مسکن/ بخش دوم + فیلم

انسان ربات نیست نیاز به تعامل دارد، نیاز به تکمیل و تکامل متقابل دارد و این در کجا اتفاق می افتد در محیط اجتماعی، در محیط زندگی، داخل مسکن، داخل شهر، داخل مدرسه، داخل مزرعه، اینها را باید با هم ببینیم.

1 ماه پیش
نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ آسیب شناسی ثبات مدیران/ بخش دوم + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ آسیب شناسی ثبات مدیران/ بخش دوم + فیلم

چقدر آدم هايي داشتيم كه به نام متعهد آمدند و بعد ديديم كه توسط شبكه هاي دشمن خريداري شدند، اطلاعات دادند و تصميمات آنها را اعمال كردند. مگر اين موارد كم بوده است؟ متاسفانه توجیهاتی را مي آورند و بخش وسيعي از استعدادها و توا...

2 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب