• خانه
  • اخبار نسیم بیداری

اخبار نسیم بیداری

دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با نسیم بیداری: ایرانیان پتانسیل معرفی نظم جدید به جای نظم موجود را دارند

دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با نسیم بیداری: ایرانیان پتانسیل معرفی نظم جدید به جای نظم موجود را دارند

دکتر محمود احمدی نژاد گفت: سلطه گران جهانی تاریخ را مطالعه کرده اند و دریافته اند که فقط ایرانیان پتانسیل معرفی نظم جدید به جای نظم موجود را دارند. ما به دنبال تقابل نیستیم اما باید بدانیم در چه عرصه ای داریم زندگی می کنیم ...

2 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب