• خانه
  • اخبار استان البرز

اخبار استان البرز

پاسخ دکتر احمدی‌نژاد به خواست مردم درباره نامزدی در انتخابات/ اگر ملتی چیزی را بخواهد خدا اراده کرده حتما بشود/ خ...

پاسخ دکتر احمدی‌نژاد به خواست مردم درباره نامزدی در انتخابات/ اگر ملتی چیزی را بخواهد خدا اراده کرده حتما بشود/ خ...

دکتر احمد نژاد گفت: من نوکر و خادم مردم هستم، زندگی ام فدای مردم و برای مردم است، در خدمت مردم هستم. اگر ملت چیزی را بخواهد، کسی نمی تواند جلوی ملت بایستد. منتهی خواسته ملت باید بیان شود، بروز و ظهور پیدا کند و به گوش همه ک...

2 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب