اخبار نظریه

 نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ سیاست داخلی و خارجی + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ سیاست داخلی و خارجی + فیلم

متأسفانه چون خود حکومت اصالت پیدا می­ کند، بعضی­ ها برای چند روز بیشتر ماندن در کرسی قدرت، حاضرند منافع ملی و عزت ملی را بدهند. اگر یک حکومتی نخواهد خلاف منافع ملت خود و یا خلاف منافع سایر ملت­ها اقدامی بکند، دلیلی ندارد که...

3 سال پیش
 نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ حکومت و مدیریت + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ حکومت و مدیریت + فیلم

من معتقدم حكومت­ ها هيچ شأني جز بازتاب اراده عمومي ندارند. هر مقدار در اين خدشه وارد شود، به­ همان نسبت انحراف، فساد و ظلم شکل گرفته و نامشروع است، تحت هر عنواني مي­ خواهد باشد. حق حاكميت متعلق به همه انسان­ ها فارغ از نژاد...

3 سال پیش
 نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ عدالت + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ عدالت + فیلم

وقتی بی‌­عدالتی هست، رشد اقتصادی به­ دست می­ آید؟ کدام رشد اقتصادی؟ بی­ عدالتی منجر به فقر می­‌شود. امکان ندارد شما با ظلم و بی­ عدالتی، شکوفایی علمی و اقتصادی درست کنید. اگر هم جوامعی شکوفایی اقتصادی پیدا کرده ­اند، بدانید...

3 سال پیش
 نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ آزادی + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ آزادی + فیلم

به میزانی که آزادی بیان انسان ها محدود شود، از انسانیت انسان ها کاسته می شود. می گویند اگر اجازه بدهیم مردم انتخاب کنند، اشتباه می کنند! خب اشتباه بکنند، به شما چه ربطی دارد؟ خداوند این را نمی دانست که به انسان ها آزادی دا...

3 سال پیش
 نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ هدایت و شیطان + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ هدایت و شیطان + فیلم

وقتي شیطان ما را از یاد انسان كامل غافل مي كند، يعني هم از خدا و هم از خودمان غافل کرده است. كسي که از خدا غافل شد، از خودش و حقيقت انساني خودش غافل مي شود. تمام جنايت‌هاي تاريخ، زورگويي­‌ها، ظلم ها، فشارها، مال كساني است ك...

3 سال پیش
 نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ جامعه، تاریخ و فرآیند ظهور + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ جامعه، تاریخ و فرآیند ظهور + فیلم

هر انساني، در هر گوشه از جهان كه براي اصلاح وضع جامعه، برپايي عدالت، رفاه و آرامش مردم، همبستگي مردم، ترويج محبت بين مردم، تأمين حقوق مردم، حمايت از حقوق اساسي، مقابله با ظلم و برای دفاع از مظلوم، تلاش مي­‌كند، اينها همه هم...

3 سال پیش
 نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ توحید و انسان + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ توحید و انسان + فیلم

اگر بنا است ما رشد و كمال داشته باشيم، راه آن چيست؟ خدا راه را باز كرده است و به ما اختيار داده است. اختيار يعني تصميم بگيريم و انتخاب كنيم. وقتي مي‌خواهيم تصميم بگيريم و انتخاب كنيم، اگر قدرت انديشه و تفكر نداشته باشيم، مي...

3 سال پیش
 نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ مقدمه ای بر مبانی ایده مدیریت محور + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ مقدمه ای بر مبانی ایده مدیریت محور + فیلم

در واقع زندگي من مال مردم ايران بوده است يعني من از خودم منابعي نگذاشتم تا تجربه كنم. فرصت هايي بوده كه ملت در اختيار من قرار داده و قريب 30 سال تجربه كردم و علاقمند به بهبود كار و استفاده از دانش در اتقاء مديريت بودم. ملت ...

3 سال پیش
 نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ توسعه علمی + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ توسعه علمی + فیلم

ما هر قدر كه بتوانيم، بايد برای توسعه دانش سرمايه گذاري كنيم، بايد از مرزهاي دانش عبور كنيم. برخي مي گويند اين را براي چه مي خواهيم، آن را براي چه مي خواهيم؟ درد سر دارد. مي گوييم درد سر آن چيست؟ مي‌گويند قدرت طلبان عالم مش...

3 سال پیش
 نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ ساختار بودجه + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ ساختار بودجه + فیلم

من معتقد هستم كه مجلس نبايد در بودجه دخالت كند. دولت تلاش مي كند و يك بودجه اي را تنظيم مي كند اما مجلس دل و روده آن را بهم مي ريزد و از اول بودجه را تنظيم مي كند. اين هم دايره مسئوليت ها را مخدوش مي كند و هم اينكه چنين بود...

3 سال پیش
نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ تاثیر دولت بر فرهنگ + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ تاثیر دولت بر فرهنگ + فیلم

كنترل فرهنگي، اشتباه ترين و ضدانساني ترين حرفي ست كه يك نفر مي تواند بزند كه ما مردم را به لحاظ فرهنگي كنترل مي كنيم تا فرهنگ درست شود يا حكومت ها تصور كنند با كنترل مردم می توانند فرهنگ را حفظ كنند. حكومت ها فرهنگ را با رف...

3 سال پیش
نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ تاثیر نظام تصمیم گیری بر هویت + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ تاثیر نظام تصمیم گیری بر هویت + فیلم

وقتي دولت خيلي بزرگ مي شود و مي‌خواهد همه کارها را خودش انجام بدهد، مردم را كنار مي گذارد و مردم براي زندگي كردن بايد در چارچوب قواعدي كه آن دولت بزرگ تعيين مي كند، حركت كنند، آن دولت بزرگ، قادر به تامين هویت ايراني و ارزش ...

3 سال پیش
نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ ساختار تصمیم گیری/ بخش دوم + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ ساختار تصمیم گیری/ بخش دوم + فیلم

وقتي كل اداره كشور؛ فرهنگ، اقتصاد و سياست دست حکومت مي افتد، آسيب پذيري خيلي بالا مي رود. يك نمونه آن تحريم است. كل ثروت نفت در دست دولت است و دولت بجاي مردم هزينه مي كند، صرف نظر از اينكه با راندمان خيلي پايين هزينه مي كند...

3 سال پیش
نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ ساختار تصمیم گیری/ بخش اول + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ ساختار تصمیم گیری/ بخش اول + فیلم

وقتی مسيرهاي موازي، غيرشفاف، غير اراده مردم و عدم توازن اختيار ـ مسئوليت وجود داشته باشد، در نظام تصميم گيري ما، تصميمات بزرگ اصلا قابل اتخاذ نيست. در حاليكه كشور نيازمند تصميمات كلان و بزرگ است. آن مسكن مهر و يارانه ها و س...

3 سال پیش
نظریه 'مدیریت ایرانی' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ زمین و مسکن/ بخش دوم + فیلم

نظریه 'مدیریت ایرانی' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ زمین و مسکن/ بخش دوم + فیلم

انسان ربات نیست نیاز به تعامل دارد، نیاز به تکمیل و تکامل متقابل دارد و این در کجا اتفاق می افتد در محیط اجتماعی، در محیط زندگی، داخل مسکن، داخل شهر، داخل مدرسه، داخل مزرعه، اینها را باید با هم ببینیم.

3 سال پیش
نظریه 'مدیریت ایرانی' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ زمین و مسکن/ بخش اول + فیلم

نظریه 'مدیریت ایرانی' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ زمین و مسکن/ بخش اول + فیلم

نحوه استفاده از زمین یکی از علت‌های اصلی فاصله طبقاتی، تمرکز ثروت، تبعیض، بسته شدن راه ابتکار و خلاقیت، سوق پیدا کردن به سمت فعالیتهای ناپایدار، دور شدن از فعالیتهای پایدار و تراکم ترافیک و آلودگی هواست که با تغییر نگاه به ...

3 سال پیش
نظریه 'مدیریت ایرانی' دکتر محمود احمدی‌نژاد/ پول و بانک + فیلم

نظریه 'مدیریت ایرانی' دکتر محمود احمدی‌نژاد/ پول و بانک + فیلم

ربا پدر اقتصاد را در مي آورد چون فاصله طبقاتي درست مي كند، پول را از جيب مردم به جيب يك عده منتقل مي كند بدون اينكه آنها نقشي داشته باشند يعني چون مردم پولشان را در خانه نمي توانند نگه دارند بايد تحويل بانك بدهند و بانك از ...

3 سال پیش
نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی نژاد؛ منابع طبیعی/ بخش دوم + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی نژاد؛ منابع طبیعی/ بخش دوم + فیلم

در واقع هر طرحي كه بشود مردم را كنار زد و تصميم گيري و اختيارات را متمركز كرد، منجر به از بين رفتن فرصت ها براي مردم، فاصله طبقاتي، بيكاري و مهاجرت هاي گسترده شد. به كشاورز زمين دادند ولي او چيزي ندارد، بلد نيست اين كار را ...

3 سال پیش
نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی نژاد؛ منابع طبیعی/ بخش اول + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی نژاد؛ منابع طبیعی/ بخش اول + فیلم

یکی از عوامل اصلی نابسامانی ها، نحوه استفاده از ثروت طبیعی است. ثروت طبیعی ای که متعلق به همه است، وقتی در چند لایه پی در پی، بخاطر انحصار، احتکار و بخاطر اینکه دولت برنامه ای ندارد، تبعیضی استفاده می شود، مشکل ایجاد می کند...

3 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب