اخبار هیئت دولت

تعلل هیئت دولت در تصویب ۲ خط

تعلل هیئت دولت در تصویب ۲ خط

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در شورای‌عالی کار از اواخر خردادماه به هیئت دولت ارسال شده است اما با گذشت بیش از یک ماه از ارسال این مصوبه به دولت هنوز خبری از تصویب آن نیست.

2 ماه پیش