اخبار رفراندوم

متن مصاحبه خبرگزاری راشاتودی با دکتر احمدی نژاد + فیلم

متن مصاحبه خبرگزاری راشاتودی با دکتر احمدی نژاد + فیلم

دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با خبرگزاری راشاتودی گفت: امروز دولتي كه از جانب ايران دارد مذاكره مي كند، پايان راهش هست يعني دو ماه ديگر اين دولت هيچ جايگاهي ندارد و امروز هم در پايين ترين درجه محبوبيت قرار دارد و پايين ترين پش...

1 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب