1400/01/05-20:29

بیراهه ای دیگر از قلمی ناراست!

 بیراهه ای دیگر از قلمی ناراست!

مهدی عامری

سپاه باید در عرصه سیاسی روشنگری کند؟ سلّمنا! حتی بالاتر از این، اگر صلاح دانستند برای حفظ انقلاب، جناحی را حمایت کنند و ورود مصداقی به سیاست و انتخابات هم داشته باشند. اما ضرورت اخلاقی و عقلی این است که به لوازم و قواعد این ساحت خطیر پایبند باشند و در ارائه تحلیل طریق علمی و صحیح را طی نمایند.

به یقین برای تحلیل و روشنگری جدای از اخلاق و انصاف و تقوا، یکی از مهمترین شرایط، داشتن اطلاعات درست و یافتن منابع موثق است تا تحلیل، به سمت و سوی تحریف و افترا منحرف نشود. همچنین دقت و تیزبینی نیز برای یک تحلیل گر سیاسی لازم است.

سردار جوانی در یادداشتی طولانی که فاقد شرایط مذکور بود، اتهاماتی را به دکتر احمدی نژاد و برخی حامیان ایشان وارد کرده بود که افراد بسیاری از جمله مهندس ثمره هاشمی به آن یادداشت پاسخ دادند.

آقای جوانی در پاسخ به آقای مهندس ثمره هاشمی متن دیگری نگاشته اند که همچنان از همان شیوه پیشین یعنی عدم دقت و عدم اطلاعات درست استفاده کرده است.

ایشان در بخشی از یادداشت خود با توجه به کلیپ گزارش جمهور ٧ که در آن احمدی نژاد درباره فتنه 88 سخن گفته بود، نوشته است:

 «آیا سناریوسازی و کلیپ پر کردن و به دروغ متهم ساختن نهادهای امنیتی (که بیشترین نقش را در خنثی سازی فتنه آمریکایی – صهیونیستی سال 88 داشتند) به اینکه این‌ها خود عامل سازماندهی اراذل و اوباش برای آتش زدن و ایجاد اغتشاش در سال 88 بودند، اقدامی در راستای مصالح کشور است؟ آیا این دروغ به اندازه دروغ تقلب در انتخابات سال 88 نمی تواند خسارت بار باشد؟»

مشخص نیست که جناب جوانی، به طور کامل آن سخنان را شنیده یا خوانده، اما آنچه روشن است، در این عبارات به طور آشکار تحریف صورت گرفته و نسبت خلافی به احمدی نژاد داده شده است.

در آن کلیپ و بعد از آن احمدی نژاد هیچگاه در مورد نهادهای امنیتی سخن نگفته است بلکه او به صراحت از یک باند و گروه امنیتی کوچکی یاد می کند که چون خس و خاشاک اند و علیه ملت و نظام فعالیت می کنند. ایشان در همین گفتگو بین این گروه کوچک امنیتی و عناصر مومن و صالح نهادهای امنیتی تمایز قائل می شود.

آیا اینکه از سوی نهادی انقلابی و فردی مدعی انقلابی گری، نسبتی خلاف واقع به کسی داده شود در راستای جذب حداکثری و رعایت اخلاق مورد نظر رهبری است؟

به نظر می رسد، جناب آقای جوانی، پیش از انتشار یادداشت‌هایش نیاز به مشورت و دقت بیشتری دارد تا قوی تر و دقیق تر به روشنگری و بصیرت افزایی بپردازد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب