1400/01/06-10:43

آیا اجنه و رمالها باعث ایجاد شغل در دولت روحانی شدند یا دست کاری در آمارهای رسمی؟!

آیا اجنه و رمالها باعث ایجاد شغل در دولت روحانی شدند یا دست کاری در آمارهای رسمی؟!

سوال از آقای عباس عبدی این است که اگر اقدامات بی نظیر دولت دکتر احمدی نژاد به ایجاد شغل در کشور منجر نشده باشد، در دولت مورد حمایت ایشان که به اذعان همه صاحب نظران، رکود، تورم و بیکاری شاخص های برجسته آن محسوب می شود، آیا اجنه و رمالها باعث ایجاد شغل در کشور شدند یا دست کاری در آمارهای رسمی؟!

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: آقای عباس عبدی، تئوری پرداز جریان مدعی اصلاح طلبی در توئیتی ادعا کرده است: در دوره احمدی نژاد با ۸۰۰ میلیارد دلار در آمد نفتی ، تعداد شاغلان کشور در سال ١٣٨٤معادل ٢٠ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر بود و در پایان سال ١٣٩١ نیز آمار شاغلان همین رقم ثابت ماند یعنی رشد صفر درصد!

این ادعا تلاش دیگری از سوی آقای عبدی برای فریب افکار عمومی است زیرا او به خوبی می داند که حقیقت را تحریف کرده است تا در دل و جان مردمی که برای نجات کشور از وضعیت اسفبار کنونی به همت والای دکتر احمدی نژاد امید بسته اند، تخم شک و تردید بکارد.

برای اثبات این دروغپردازی آقای عباس عبدی، صرفا به دو نکته اشاره می کنم. یکی آمار مستند سازمان تامین اجتماعی و دیگری رقم بودجه دولت قبل و دولت کنونی است.  

شمار بازنشستگان تامین اجتماعی در دولت قبل، از  ٩٥٤ هزار نفر در پایان سال ١٣٨٣به دو میلیون و ٣٨٧ هزار نفر در پایان سال ١٣٩١ افزایش یافت که با توجه به ثابت ماندن شمار شاغلین، این امر به روشنی از ایجاد یک میلیون و 430 هزار شغل در دولت قبل حکایت می کند.

اگر آمار فزاینده بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در طول هشت سال دولت قبل نیز در این محاسبه دخالت داده شود، برمیزان مشاغل ایجاد شده به طور قابل توجهی افزوده خواهد شد.

نکته دیگر این است که کل درامد ارزی دولت قبل از محل فروش نفت و گاز و فراوردهای ناشی از آن ٥٩٢ میلیارد دلار بود، بنابراین آقای عباس عبدی توضیح دهد که با چه هدف و انگیزه ای درامد ارزی دولت قبل را ٢٠٨ میلیارد دلار بیشتر از رقم واقعی اعلام کرده است؟

به اين نكته مهم نيز باید توجه شود که دولت ها برای اداره کشور دلار خرج نمی کنند بلکه هزینه ها را بر اساس ریال انجام می دهند و بودجه کشور نیز بر همین مبنا تنظیم می شود. مجموع خرج کرد دولت قبل در طول هشت سال، رقمی معادل ٦٤٠ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که دولت مورد حمايت آقاي عباس عبدي تا كنون بيش از ٣٢٠٠ هزار ميليارد تومان هزينه كرده است كه مي توان گفت پنج برابر دولت قبل پول خرج كرده است!

به این ترتیب، دولت دکتر احمدی نژاد در طول هشت سال فقط با ٢٠ درصد خرج كرد دولت آقای روحانی، موفق به انجام خدمات بی نظیری در کشور شد، بنابراین آقای عبدی باید توضیح دهد که چرا هزینه های سنگین دولت کنونی نه فقط هیچ تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور نداشته است بلکه صدای عموم مردم را هم درآورده و عرصه را بر زندگی مردم به شدت تنگ کرده است. به راستی این پولها کجا رفته و صرف چه کارهایی شده است؟

در دولت قبل همه شاخص های تولیدی با یک جهش بی سابقه مواجه شد تا آنجا که تولیدات اساسی و مهم مانند فولاد و سیمان بیش از دو برابر یعنی به اندازه همه سالهای قبل از آن افزایش یافت. آمار و ارقام مربوط به این شاخص ها با یک جست و جوی ساده، در دسترس عموم مردم قرار دارد.

سوال از آقای عباس عبدی این است که اگر اقدامات بی نظیر دولت دکتر احمدی نژاد به ایجاد شغل در کشور منجر نشده باشد، در دولت مورد حمایت ایشان که به اذعان همه صاحب نظران، رکود، تورم و بیکاری شاخص های برجسته آن محسوب می شود، آیا اجنه و رمالها باعث ایجاد شغل در کشور شدند یا دست کاری در آمارهای رسمی؟!

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب