1400/02/24-01:20

توئیت جوانفکر در پاسخ به توهین علم الهدی به خادم ملت

به گزارش دولت بهار، علی اکبر جوانفکر در توئیتی نوشت:

علم الهدي: آقایی كه عربده بکشد من درانتخابات شرکت نمی‌کنم ...!

نااميدي امروز مردم از شركت در انتخابات، نتيجه شنيده نشدن صداي ملت و بي اعتنائي به وضعيت اسفبار جامعه است. تشبيه صداي به حق ملت، به "عربده" همان آبي است كه يك امام جمعه مي تواند به آسياب دشمن بريزد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب