1400/03/15-14:34

خداوکیلی نکش کنار، ۸۰ میلیون ایرانی پشتت هستند!

اینجوری نمیمونه، رد صلاحیتت کردند، ولش کن، خود آقا امام زمان شاهده چکار کردی، خدا و این ملت هم شاهد بودند!

➖ پارک شهر تهران - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب