1400/07/19-08:22

احمد علیرضابیگی: دولت آذربایجان بداند امنیت با تکیه بر بیگانگان، شکننده است

نماینده مردم تبریز در مجلس: اگر ایران نسبت به اقدامات دولت آذربایجان واکنش جدی نشان نمی‌دهد، به خاطر شفقت و دلسوزی نسبت به ملت آذربایجان است؛ نه اینکه ایران توان انجام اقدامی را ندارد.

به گزارش دولت بهار، احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در  مجلس شورای اسلامی، با اشاره به استقرار نیروهای صهیونیستی در خاک جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرزهای ایران گفت: دولت آذربایجان بداند امنیتی پایدار است که متکی به نیروی ایمان و پشتیبانی مردم باشد نه امنیتی که با تکیه بر نیروهای بیگانگان ایجاد شده باشد.

وی ادامه داد: دولت آذربایجان بداند امنیتی که با تکیه بر نیروهای بیگانه ایجاد شود، پایدار نخواهد بود و باید بهای سنگین آن را در آینده‌ای نه چندان دور پرداخت کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما ملت آذربایجان را بخشی از ملت ایران می‌دانیم و نظر و عقیده ما این است که ایران و آذربایجان یک ملت هستند و تعرض روسیه تزاری باعث جدا شدن دولت‌های این منطقه از ایران شده که اگرچه این اقدام نمی‌تواند از تعلقات و مشترکات مردم آذربایجان با ایران بکاهد.

علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران واکنش جدی نسبت به اقدامات دولت آذربایجان نشان نمی‌دهد به خاطر شفقت نسبت به ملت آذربایجان ، مانند دلسوزی یک مادر نسبت به فرزند است.

وی افزود: از تعلق خاطر ملت آذربایجان به ایران همین بس که پس از برداشته شدن سیم‌های خاردار به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مردم آذربایجان از طریق رود ارس خود را به این ور مرز رساندند که این نشان دهنده اوج تعلق خاطر ملت آذربایجان به ایران است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هیچ یک از کشورهای منطقه نباید در پازل دشمن بازی کنند؛ چراکه حضور بیگانگان در منطقه ثبات و امنیت کشورهای منطقه را برهم می‌زند و جز این ثمره دیگری نخواهد داشت.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب