1400/08/14-19:25

دکتر احمدی نژاد: با تقسیم مساوی ثروت طبیعی و خدادادی میان انسانها، طواغیت از برج عاج به پایین کشیده خواهند شد

 دکتر احمدی نژاد: با تقسیم مساوی ثروت طبیعی و خدادادی میان انسانها، طواغیت از برج عاج به پایین کشیده خواهند شد

دکتر احمدی نژاد به تلاش شیطان برای سازماندهی، ایجاد ساختار و درست کردن لشکر با هدف درگیر کردن انسانها با یکدیگر اشاره کرد و افزود: بسیاری از مستکبرین و طواغیت روی مرز جدایی انسانها و روی فقر و محرومیت مردم نشسته اند و دارند طاغوت گری می کنند. اگر ثروت طبیعی و خدادادی در کل دنیا به تساوی میان انسانها تقسیم شود، بسیاری از طاغوت ها از برج عاج به پایین کشیده خواهند شد.

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی نژاد در دیدار با جمعی از علاقمندان و حامیان جریان بهار، طی سخنانی به تلاش شیطان برای خط کشی میان انسانها اشاره کرد و گفت: انسان معرف خدا در عالم هستی است. حقیقت انسان نیز همان فطرت الهی به ودیعه گذاشته شده در وجود اوست. یک دشمن هم از جنس آتش دارد، به نام شیطان که قسم خورده است نگذارد این حقیقت انسانی در عالم ظهور کند و این کار را با تحمیل فقر، ایجاد فاصله، اختلاف و درگیری، تنازع، فریب و رایج کردن دروغ در جامعه انسانی انجام می دهد.

وی افزود: جدایی انسانها، ابتدا از قبیله و قبیله گرایی آغاز شد و سپس به نژاد، زبان، رنگ پوست و مذهب کشیده شد تا آنجا که امروز نوع مذاهب، به عاملی برای جدا کردن انسانها از یکدیگر و درگیر کردن آنها با هم و کشتار انسانها تبدیل شده اند. بنابراین هرکس و تحت هر عنوانی، انسان ها را در مقابل یکدیگر قرار دهد، مظهر شیطان است و برای برآورده ساختن خواست او تلاش کرده است.

خادم ملت ایران تصریح کرد: خدا یک دین بیشتر نفرستاده است و آن هم برای گره زدن دل انسانها به همدیگر است. نمی شود کسی انسان باشد اما در همان حال، بد انسان دیگری را بخواهد و در صدد تخریب و برتری بر دیگران برآید، جز آنکه تابع شیطان یا خود شیطان باشد.

دکتر احمدی نژاد به تلاش شیطان برای سازماندهی، ایجاد ساختار و درست کردن لشکر با هدف درگیر کردن انسانها با یکدیگر اشاره کرد و افزود: بسیاری از مستکبرین و طواغیت روی مرز جدایی انسانها و روی فقر و محرومیت مردم نشسته اند و دارند طاغوت گری می کنند. اگر ثروت طبیعی و خدادادی در کل دنیا به تساوی میان انسانها تقسیم شود، بسیاری از طاغوت ها از برج عاج به پایین کشیده خواهند شد.

وی افزود: حقیقت، انسانیت، کمال و خدا، متعلق به همه انسانهاست. وقتی صحبت از بهار می کنیم یعنی آنکه تک تک انسانها بسیار مهم و صاحب کرامتند و باید در اوج رفاه و عزت و لذت زندگی کنند.

دکتر احمدی نژاد به تلاش شیطان برای تغییر برخی مفاهیم ارزشمند در زندگی انسان اشاره کرد و گفت: یکی از جاهایی که شیطان خیلی رویش کار کرده مفهوم "لذت" است تا آنجا که گویی لذت بردن حرام است. در حالی که خدا اوج لذت از مسیر درست را برای انسان قرار داده است اما شیطان کاری کرده است که اگر کسانی لذت دنیا را ببرند، جایشان ته جهنم است. شیطان روی همه چیزهای ارزشمند نشسته و به آن یک زاویه داده و آن را به ضد خودش تبدیل کرده است.

وی حضور هیات ایرانی در اکسپوی امارات و استقبال گسترده مردم از ملل مختلف از خادم ملت ایران را جلوه ای کوچک از حرکت جهانی جامعه انسانی به سمت بهار و برداشته شدن مرزها دانست و افزود: علیرغم اراده شیطان، انسانها دارند به هم نزدیک می شوند. جالب تر از تمایل عمومی به گرفتن به عکس و اظهار محبت در اکسپوی امارات، این بود که می گفتند ما حرفهایت را قبول داریم.

دکتر احمدی نژاد افزود: عده ای فکر می کنند که با کارها یا حرفهای آنها، این حرکت عظیم جهانی متوقف می شود یا آنکه ما در مواضع خود و بیان سخن حق، کوتاه می آییم، در حالی که ما به ادامه این راه مصمم تر می شویم. آنها دارند خودشان را محروم می کنند. حرکت جهانی آغاز شده و به تدریج خود را نمایان می کند و به زودی طواغیت به زیر کشیده می شوند زیرا مرزها دارد برداشته می شود و وقتی مرز نباشد، اینها هیچ کاره اند.

خادم ملت ایران در پایان سخنانش گفت: خطاب ما برای دعوت به حقیقت انسانی، کل انسانها یعنی هشت میلیارد جمعیت کره زمین است. ما به هشت میلیارد انسان عشق می ورزیم و برای آنها طلب خیر می کنیم. مهمترین مسئولیت ما نیز اگاهی بخشی است که تعطیل شدنی نیست.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب