1400/08/27-23:55

عدم محبوبیت درد بزرگ شیطان و انسانهای شیطان نما!

عدم محبوبیت درد بزرگ شیطان و انسانهای شیطان نما!

دکتر احمدی نژاد از عدم محبوبیت به عنوان درد بزرگ شیطان و شیاطین انسان نما یاد کرد و گفت: اکنون بحران زمامداران جهان عدم محبوبیت است و به نسبتی که از انسانیت دور شده و شیطان در آنها نفوذ و رسوخ کرده باشد، دچار این بحران هستند.

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی نژاد امروز (پنجشنبه) در دیدار با جمعی از مردم استان خراسان رضوی به بیان تلاش های گوناگون شیطان برای اثبات برتری خود بر انسان پرداخت و گفت: مشکلات انسان از زمانی شروع شد که شیطان خود را برتر از او دانست و تلاش کرد تا آن را به اثبات بر ساند و برای تحقق این هدف نیز همت خود را برگسترش ظلم، فساد، فریب، دروغ، خودخواهی، جنگ، تخریب و خونریزی در بین انسانها متمرکز ساخته است.

وی به سوگند شیطان به عزت خداوند متعال برای اغوای همه انسانها اشاره کرد و افزود: بالاترین اغواگری شیطان، زمانی اتفاق می افتد که خودش را در قالب انسانها عرضه می کند و با تئوری سازی به توجیه ظلم، تبعیض، فساد، غارت، خودبرتربینی و جنگ می پردازد تا چهره انسان را تخریب کند و از رهگذر آن برتری خود را به اثبات برساند.

خادم ملت ایران از عدم محبوبیت به عنوان درد بزرگ شیطان و شیاطین انسان نما یاد کرد و گفت: اکنون بحران زمامداران جهان عدم محبوبیت است و به نسبتی که از انسانیت دور شده و شیطان در آنها نفوذ و رسوخ کرده باشد، دچار این بحران هستند.

وی در همین ارتباط افزود: اکثر انسانها، به محض شناخت شیطان، او را مورد لعن قرار می دهند این در حالی است که پیامبران الهی بدون هزینه کردن یا استفاده از تبلیغات و صرفا برپایه صداقت و درستکاری، محبوب انسانها شده اند.

دکتر احمدی نژاد به اغواگری و فریب کاری شیطان تحت عنوان مطالبات فطری و حقیقی انسانها و طرفداری از عدالت و ارزشهای انسانی اشاره کرد و افزود: به نظرم از شناخت شیطان و طراحی های او غافل شده ایم . اگر شیطان را بشناسیم تمام طراحی های او را نیز خواهیم شناخت. این در حالی است که بعضی ها می خواهند چنین القاء کنند که انسان اصلا دشمن ندارد که این خود یک فریب شیطانی است. اگر انسان دشمن نداشته است، پس این همه فجایع در طول تاریخ از کجا بوجود آمده است؟

وی به تلاش شیطان برای فریب انسان از طریق نظام های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: شیطان متناسب با سوگندی که به عزت  خدا یاد کرده است، برای فریب انسان سازماندهی و برنامه ریزی می کند، بنابر این باید متوجه باشیم که هرجا علیه ظلم و تبعیض قیام کنیم و کلام حق و توحید را بر زبان جاری سازیم، علیه شیطان قیام کرده ایم. این مبارزه، بسیار بزرگ و به عظمت انسان و بزرگی تاریخ است.

دکتر احمدی نژاد تحقیر انسانها و به حساب نیاوردن آنها را کار شیطان خواند و افزود: کسانی که آزادی مردم را می گیرند و برای آن توجیه درست می کنند، خود شیطان هستند. این حرف که می گویند انسانها اگر آزاد باشند فساد می کنند، حرف انسان نیست بلکه حرف شیطان است که از دهان برخی انسانها در می آید.

وی در پایان سخنانش وعده داد که به فضل الهی شیطان و دنباله های او در اجرای نقشه هایشان با شکست مواجه خواهند شد.

متن کامل سخنان دکتر احمدی نژاد درفرصت مقتضی منتشر خواهد شد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب