1400/08/28-21:25

تو مرد بودی؛ مردم یک نانی می خوردند، حالا برنج کیلویی ۵۰ هزار تومانه!

 درددل پیرزن شیرازی با دکتر احمدی نژاد: تو مرد بودی؛ مردم یک نانی می خوردند، حالا برنج کیلویی ۵۰ هزار تومانه! ــ آرامگاه حافظ ــ ۲۸ آبان ۱۴۰۰

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب