1401/01/15-16:32

دوران طلایی و سالهای سیاه + نمودار

 دوران طلایی و سالهای سیاه + نمودار

ملت ایران طی ۹ سال اخیر بر اثر بی کفایتی ها و بی تدبیری های آشکار دولتمردان و مقامات رسمی کشور، متحمل آسیب ها و خسارت های جدی و جبران ناپذیر شده و چنین به نظر می رسد که برای سالیان مدید حرکت در مسیر پیشرفت های بزرگی که به همت دکتر احمدی نژاد و دولت های نهم و دهم آغاز شده بود، امکانپذیر نباشد.

به گزارش دولت بهار، طبق آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی و در آمد سرانه در ایران که در طول هشت سال دولتهای نهم و دهم رو به افزایش بود، در دولتهای بعد، پیوسته سیر نزولی را طی کرده و اکنون به پایین ترین رقم در ۱۶ سال گذشته رسیده است.

تولید ناخالص داخلی موسوم به جی دی پی در سال ۱۳۸۴ یعنی سال پایانی دولت خاتمی ۲۲۶ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۵۹۹ میلیارد دلار افزایش یافت.
 

براساس گزارش بانک جهانی در همین دوره زمانی درامد سرانه ایرانیان از ۳۲۴۶ دلار در سال ۸۴ به ۷۹۲۸ دلار در پایان سال ۱۳۹۱ افزایش یافت.
 

از سال ۱۳۹۲ که دولت روحانی بر سر کار آمد، تولید ناخالص داخلی ایران و متعاقب آن درامد سرانه، روند کاهشی شدید پیدا کرد تا آنجا که در سال ۱۳۹۹ تولید ناخالص داخلی به ۲۰۳ میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار تنزل یافت که نزدیک به یک سوم تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ است.
 

همچنین درامد سرانه مردم ایران از حدود هشت هزار دلار در سال ۹۱ به حدود یک سوم آن یعنی ۲۴۲۲دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت.
 

ملت ایران طی ۹ سال اخیر بر اثر بی کفایتی ها و بی تدبیری های آشکار دولتمردان و مقامات رسمی کشور، متحمل آسیب ها و خسارت های جدی و جبران ناپذیر شده و چنین به نظر می رسد که برای سالیان مدید حرکت در مسیر پیشرفت های بزرگی که به همت دکتر احمدی نژاد و دولت های نهم و دهم آغاز شده بود، امکانپذیر نباشد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب