1401/02/21-10:58

کفاشیان: دولت احمدی‌نژاد موفق‌ترین دولت در زمینه فوتبال بود

کفاشیان گفت: زمان آقای احمدی‌نژاد خیلی موفق بودیم چون بودجه‌های خوبی هم می‌دادند و کمک می‌کردند. بازی‌ها را نگاه می‌کردند. حتی یادم هست تیم که می‌خواست برود کره جنوبی برای بازی مقدماتی جام جهانی ایشان دو تا از وزیرانش را با ما فرستاد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب