1401/06/01-00:04

درخشش محبوبیت در نارمک

درخشش محبوبیت در نارمک

جعفر بخشی بی نیاز

مراحل سختی را طی کرد تا موقعیت فعلی را به دست آورد‌. موقعیتی که بابتش تاوان زیادی داد و حرفهای زیادی شنید. در نسبت با حواشی این محبوبیت باید به گذشته های دور برگشت و به تجربه‌های درونی و تحولات زندگی این مرد پل زد و فراز و نشیب‌ های اصلی این جاودانگی را در آن‌ جا جست‌ و جو نمود. جست‌ و جویی که می‌تواند ما را به حوالی این مقبولیت عمومی نزدیک کند و موقعیت فراگیر این محبوبیت را بازنمایی و صورت‌ بندی نماید.

یک صورت‌ بندی روان‌ کاوانه اما منصفانه و به دور از غرض تا از طریق آن کشمکش‌های زندگی اش را در تجربه‌های فردی‌اش بشناسیم و از آن سو دنیای درونی او را از طریق یک حس عمومی و میل به خوب شدن و خوب ماندن را بفهمیم.

محبوبیت اگر چه همواره به‌ عنوان یک فضیلت مورد ستایش قرار گرفته است و همه دوست دارند این صفت برجسته را با خود همراه کنند اما یک موقعیت چند سویه است که ظرفیت‌های تاویل‌ پذیری متنوعی دارد و می‌توان در بستر آن به بازنمایی بسیاری از واقعیت‌ های رفتاری انسان دست زد.

به نظر می‌رسد که محمود احمدی نژاد از صورت‌ بندی این موقعیت بسیار جلوتر رفته است و می‌تواند شخصیت خود را به‌ خوبی پردازش و در نگاه عام ثبت نگهدارد و همه چیز را در سطح عالی نشان دهد‌. ما در حوالی زندگی مان با مردان و زنان متعددی که در عالم سیاست شهره شدند برخورد کرده ایم که برخی با سیرت درونی و برخی دیگر به زور صورتکهای بیرونی به محبوبیت چشمگیری دست پیدا کرده اند. اما در این چند سال اخیر با مردی مواجه هستیم که گویی متفاوت تر از بقیه است و میل او به خوب ماندن نه از طریق طبیعی، که از طریق اجتماعی، تحقق یافته است و او را از طریق یک هارمونی ظریف و بسیار متعالی به‌ عنوان یک سیاستمدار قهار و نخبه به ماندگاری رسانده است.

 پرسه در حوالی محبوبیت محمود احمدی نژاد خود به پرسه‌ زنی در حوالی تمام سوژه های ماندگار این سرزمین ختم می شود و به عمق کلید واژه هایی از نوع مردم داری و ساده زیستی و پاکدستی راه پیدا می کند. در واقع در این‌ جا راز محبوبیت بین دو تجربه خودآگاهانه و غریزی تقسیم شده و مواجهه عاطفی هر کدام از این دو با مردم به قیاس منصفانه گذاشته می‌شود تا در نهایت عزیز ماندن و محبوب شدن به مثابه یک تجربه ناب و اخلاقی نه صرفا غریزی و طبیعی مورد ستایش عام قرار گیرد و به مثابه یک ارزش ناب برجسته شود.

 نتایج نظرسنجی استاسیس که در واشنگتن دی سی آمریکا مستقر است، به انتشار تازه ترین ارزیابی خود از میزان محبوبیت شخصیت های سیاسی ایران پرداخته و اظهار داشته که دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در دولت های نهم و دهم ، از نظر مردم ایران، محبوبترین شخصیت سیاسی کشور محسوب می شود. نتایج این نظر سنجی در ایران و جهان البته انعکاس قابل توجهی پیدا کرده است. این‌ که احمدی نژاد در این لیست بر صدر نشسته خیلی جای تعجب ندارد. او مدتهاست وسواس خوب بودن را در خوانش غریزه هایش لحاظ کرده و همه راه های منتهی به مقبولیت را درست و بی نقص طی نموده تا همواره جایگاه خود را در آستان مجلس حفظ کند.

گواه این ادعا قلوب ملتی ست با محبت و قدر شناس که به شنیدن نام محمود احمدی نژاد برایش سر و دست تکان می دهند و نامش را با سلام و صلوات می برند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب