1401/06/27-08:15

تا می‌توانید ابراز برائت کنید!

 تا می‌توانید ابراز برائت کنید!

هادی مسعودی

مهسا امینی به قتل رسید. بر بانیان و عاملانش لعنت. اکنون با زنان و دختران محجبه حرف دارم...

دود رفتارهای غیرانسانی گشت‌ ارشاد، اول از همه در چشم محجبه‌ها می‌رود‌. حکومت با طرح‌هایی مثل گشت‌ارشاد بدنبال محجبه کردن جامعه است، غافل از اینکه با این رفتارها، امنیت زنان محجبه را به خطر می‌اندازد.

هربار که زنی را با زور و کتک به ون می‌اندازید و می‌برید، بذر کینه و نفرت را در دلش نسبت به حکومت و دین و حجاب می‌کارید. با اینکار ناخواسته امنیت را حتی از زنان و دختران خودتان هم سلب می‌کنید.

زنی که به خاطر حجابش کتک می‌خورد و توهین می‌شنود، تحقیر می‌شود. همسر و پدر و برادرش هم با این رفتار، تحقیر می‌شوند. کم‌کم جامعه انباشته می‌شود از افرادی تحقیر شده که جز با مقابله به مثل آرام نمی‌شوند. خب چه می‌کنند؟ از فردا به هر زن چادری به چشم دشمن نگاه می‌کند. هرکاری می‌کنند که او را تحقیر کنند‌، تا آرام شوند‌.

هربار که زنان چادری علیه بی‌حجابی در جامعه تجمع می‌کنند، ناخواسته میزان خشونت علیه خودشان را در جامعه بالا می‌برند.

مردان و زنان جامعه(که متفاوت فکر می‌کنند) در مقابل تجمعات زنان محجبه، در برابر رفتارهای وحشیانه گشت ارشاد، در برابر توهین‌هایی که روزانه از منابر و تریبون‌های نماز جامعه روانه‌شان می‌شود، آرام و منفعل نخواهند بود‌.  

پس فقط یک توصیه مهم و اساسی برای زنان محجبه در مرتبه اول و مردان دیندار در مرتبه دوم دارم: تا می‌توانید به هر روشی حسابتان را از حجاب اجباری، گشت ارشاد و هرگونه سرکوب جدا کنید. نگذارید در چشم دیگران شما را یک‌کاسه کنند.

اینجا حرف از دغدغه دینداری نمی‌زنم؛ مسئله‌ام کاملا زمینی است. اگر به فکر آینده فرزندتان هستید، اگر می‌خواهید در این جامعه با آرامش زندگی کنید، تا می‌توانید راهتان را از ماشین سرکوب و تحقیر این حکومت جدا کنید.

به هر راهی که فکر می‌کنید...از هر روشی...کمپین راه بیندازید، استوری بگذارید، در گروه‌ها اعلام موضع کنید، در جمع‌های خانوادگی مخالفتتان را با این کارها اعلام کنید...نمی‌دانم...فقط مسیرتان را علنی از حکومت و کسانی که ظاهرشان شبیه شماست جدا کنید‌...همین

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب