1402/03/13-12:51

ایران رتبه اول بیشترین کسری منابع در حوزه حمل و نقل!

ایران رتبه اول بیشترین کسری منابع در حوزه حمل و نقل!

ایران در چهار زمینه اصلی صنعت حمل و نقل یعنی راه‌سازی، بنادر، راه آهن و حمل و نقل هوایی در رتبه اول بیشترین کسری منابع تا سال ۲۰۴۰ است.

به گزارش دولت بهار، براساس گزارش اخیر بانک توسعه اسلامی برای  ۵۷ کشور اسلامی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در مجموع با ۲۷۰۰ میلیارد دلار کسری منابع مالی تا سال ۲۰۴۰ مواجه هستند. در این میان، کسری مالی کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا برای اجرای پروژه‌های زیرساختی تا این سال ۹۹۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

در مقیاس کلی در فهرست یاد شده ایران با ۱۵۳ میلیارد دلار کسری منابع دارای رتبه پنجم از نظر بیشترین کسری برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی است. کشورهای ترکیه، مصر، نیجریه و بنگلادش در رتبه‌های اول تا چهارم این فهرست هستند.

ایران با ۸۵ میلیارد دلار کسری منابع در حوزه راه سازی در رتبه سوم فهرست قرار دارد. در توسعه فرودگاهی نیز عدد ۹ میلیارد دلار کسری منابع برای ایران ذکر شده که کشورمان را از این حیث در رتبه اول بیشتری کسری در بین کشورهای اسلامی قرار داده است.

در زمینه ریلی هم آمده که ایران با ۱۷ میلیارد دلار کسری منابع رتبه سوم را در فهرست یاد شده دارد.

در مجموع ایران در چهار زمینه اصلی صنعت حمل و نقل یعنی راه‌سازی، بنادر، راه آهن و حمل و نقل هوایی در رتبه اول بیشترین کسری منابع تا سال ۲۰۴۰ است.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب