1402/06/03-23:27

دکتر علیرضابیگی: کماکان پیگیر استیضاح وزیر کشور هستیم

دکتر علیرضابیگی گفت: بخاطر شرایط کشور و جلوگیری از استمرار خسارات های وارده در این دو سال کماکان پیگیر استیضاح وزیر کشور هستیم.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب