1402/06/24-15:37

روز حساب نزدیک است!

روز حساب نزدیک است!

بنده بنا ندارم به این دروغ پردازیهای و خدعه ها پاسخ دهم زیرا بر این باورم که روز حساب نزدیک است، اما برای ثبت در تاریخ لازم دانستم تصریح و تاکید کنم که چهره دولت های نهم و دهم از همه اتهامات ناصوابی که در رسانه های مکتوب و مجازی جریانهای معلوم الحال سیاسی منتشر شده و می شود، مبراست و مردم نیز به روشنی حساب خادمین را از خائنین جدا کرده اند.

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: جریان های ورشکسته سیاسی سکوت معنا دار و اعتراضی دکتر احمدی نژاد را فرصت مغتنمی برای برجسته سازی خصیصه زشت و غیراخلاقی خویش در دروغ پردازی و تهمت و بهتان به خادم ملت ایران پنداشته و رسانه های رنگارنگ و تحت انقیاد خود را که بعضا از بیت المال نیز ارتزاق می کنند، به ابزاری برای فریب کاری، دادن آدرس های غلط و منحرف کردن اذهان عمومی از حقایق تبدیل کرده اند.

این جریانها و رسانه هایشان، در ادامه دروغگویی های خود، به تازگی یک ادعای موهوم دیگر را در رسانه هایشان مطرح کرده و مدعی اخراج شماری از اساتید دانشگاه در دولت های نهم و دهم شده اند.

دهها سال است که دکتر احمدی نژاد در سمت عضویت هیات علمی دانشگاه به خدمت مشغول است و همواره با هرگونه برخوردی با اساتید دانشگاه مخالف بوده و مخالفت صریح و آشکار خود را نیز در مقاطع مختلف بیان کرده است.

خادم ملت ایران حتی در دوران ریاست جمهوری، سن بازنشستگی اساتید دانشگاه را در شورای عالی انقلاب فرهنگی افزایش داد تا مراکز علمی از وجود آنها بیش از گذشته بهره مند باشند.

این جریان های مطرود سیاسی، در حالی به دروغپردازی علیه موفق ترین دولت پس از انقلاب روی آورده اند که همه نشانه ها از فریبکاری و خیانت غیرقابل انکار آنها به ملت حکایت دارد.

بنده بنا ندارم به این دروغ پردازیهای و خدعه ها پاسخ دهم زیرا بر این باورم که روز حساب نزدیک است، اما برای ثبت در تاریخ لازم دانستم تصریح و تاکید کنم که چهره دولت های نهم و دهم از همه اتهامات ناصوابی که در رسانه های مکتوب و مجازی جریانهای معلوم الحال سیاسی منتشر شده و می شود، مبراست و مردم نیز به روشنی حساب خادمین را از خائنین جدا کرده اند.

نظرات

  • مهدی 11 اسفند

    بهترین رییس جمهور ایران اقای دکتر محمود احمدی نژاد پاینده و سرزنده باد

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب