1399/08/27-00:51

داوری: مشاور و سخنگوی آقای احمدی نژاد نیستم

به گزارش دولت بهار، عبدالرضا داوری در توییتر نوشت:

اینجا صفحه شخصی اینجانب است که مشاور و سخنگوی آقای احمدی نژاد نیستم.

در موضوع انتخابات آمریکا هم، آقای احمدی نژاد با اغلب تحلیل ها و خط مشی بنده موافق نیستند و مواضعم از اجتهادات و مطالعات شخصیم منتج می شوند.

آیا باز هم لازم است توضیح دهم تا مطالبم به دکتر احمدی نژاد منتسب نشوند؟

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب